SEM-J

individueel Screeningsinstrument Ervaringen met Middelengebruik - Jongeren
Vertaling van Personal Experience Screening Questionnaire (PESQ) – Ken C. Winters, Ph.D.VOOR DE BEGELEIDER


Wat?


De SEM-J is een screeningsinstrument dat medewerkers van CLB, Bijzondere Jeugdzorg en JAC kunnen gebruiken in het kader van een individuele begeleiding van een jongere (12-18 jaar). Met de SEM-J kan je op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier een ernstinschatting maken van het middelengebruik van een jongere en van de nood aan verdere alcohol- en drugspecifieke begeleiding.                   

De SEM-J vragenlijst bestaat uit 40 vragen, gegroepeerd in de volgende schalen:

  1. Probleemernst: gaat na in welke mate de jongere betrokken is bij drugs en druggebruik en geeft een globale meting van de  ernst van het middelenprobleem;
  2. Onwaarschijnlijkheid en defensiviteit: gaan na in welke mate de antwoorden van de jongere betrouwbaar zijn (overdrijven, sociaal wenselijk antwoorden, …); 
  3. Psychosociale indicatoren: kijkt naar persoonlijke problemen (emotioneel, cognitief, fysiek,…) die geassocieerd kunnen zijn met druggebruik;
  4. Gebruiksgeschiedenis: bekijkt de gebruiksfrequentie van alcohol, cannabis en andere drugs.

Meer info over de SEM-J vind je in de handleiding. Klik hier voor de handleiding. De afname

Bereid de afname goed voor aan de hand van de handleiding! Deze bevat praktische richtlijnen voor de voorbereiding van de afname en de afname zelf. Klik hier voor de handleiding.De resultaten


Na het invullen van de vragenlijst kan je onmiddellijk het resultaat bekijken, dit wordt automatisch berekend.

LET OP! Sla het resultaat onmiddellijk op op je harde schijf want bij het afsluiten van het programma gaan de gegevens verloren! 

Bespreek het resultaat van de jongere eerst in het team voordat je het resultaat met de jongere overloopt. 
Bekijk het resultaat van de SEM-J steeds in combinatie met andere belangrijke info over het functioneren van de jongere (schoolresultaten, vrijetijdsbesteding, contacten met ouders en vrienden,…) om zo zijn verdere begeleidingstraject uit te tekenen. Ook hiervoor vind je de nodige richtlijnen in de handleiding. Klik hier voor de handleiding.
 
VOOR DE JONGERE

Deze vragenlijst vraagt naar jouw ervaringen van de afgelopen
12 maanden, onder andere met alcohol en andere drugs. Soms vragen we je hoe vaak iets gebeurt, bij andere vragen
willen we weten of je het eens bent met een uitspraak of niet. Lees elke vraag goed en duid per vraag telkens één antwoord aan.

Deze vragenlijst is bedoeld voor 12- tot 18-jarigen die begeleid worden door een CLB, Bijzondere Jeugdzorg of JAC.