Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie


WAT IS Q-ADO 2.0?

 

 

Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is een vragenlijst die organisaties ondersteunt bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid. Deze vragenlijst is er voor alle organisaties: zowel grote als kleine, zowel uit de private als uit de publieke sector.

Concreet kunt u Q-ADO 2.0 gebruiken:

  • wanneer uw organisatie een alcohol- en drugbeleid wenst uit te werken.
  • tussentijds, om de volledigheid van uw alcohol- en drugbeleid te toetsen.
  • als evaluatie na de invoering van uw alcohol- en drugbeleid. Als bijsturing.

Q-ADO 2.0 peilt niet naar het individueel gebruik van alcohol en andere drugs. Voor informatie en advies over individueel gebruik verwijzen we naar: 'aan de slag' op de druglijn site

De vragenlijst geeft evenmin een beeld van het aantal probleemgebruikers in uw organisatie.